pomiary oświetlenia

Firmy w bazie powiązane z usługą/produktem: pomiary oświetlenia.

AXO

Kiedy wykonuje się pomiary natężenia oświetlenia? Nie ma konkretnych przepisów regulujących czas i częstotliwość wykonywania pomiarów oświetlenia, jednak można wyróżnić okoliczności, w których zachodzi potrzeba wykonania pomiarów oświetlenia.