pokój zagadek

Firmy w bazie powiązane z usługą/produktem: pokój zagadek.

Lost Room Paweł Wilk

Krakowska firm Lost Room zaprasza klientów do gry w zabawę o nazwie escape room polegającą na wydostaniu się z zamkniętego pomieszczenia.